Alf Jönsson

Visselblåsare ska uppmuntras

2 december 2015

Förra året fick Alliansen igenom att Region Skåne ska utreda möjligheten att införa ett visselblåsarsystem. Det är nu äntligen på väg att genomföras. Behovet är [...]

Revisionen är bekymrad

16 oktober 2015

Revisionen har nu (15/10) avlämnat sin bedömning av hur ekonomin i Region Skåne har skötts under årets första åtta månader. Den är klar och tydlig. Oro uttrycks för [...]

Vanstyret regerar Skåne

4 september 2015

Region Skånes ekonomi är i fritt fall. De första signalerna om detta kom redan under senhösten 2014, då kostnadsutvecklingen tog fart. Redan månadsuppföljningen efter [...]