Värna Skåne

94,4 procent miljöbilar!

30 mars 2015

Den offensiva satsning på miljöfordon som inleddes i Region Skåne under allianspartiernas åtta år vid makten är framgångsrik. Det visar nu Miljöfordondiagnos 2015, [...]

Skatteverksflykt från landsbygden

25 mars 2015

Skatteverket centraliserar sina kontor och lämnar nio orter, däribland Simrishamn och Ängelholm. Över femhundra tjänster flyttas från mindre kommuner till större – [...]

Förändrad budgetprocess – igen

20 mars 2015

I ett gemensamt beslut i februari 2013 beslöt regionstyrelsen att permanent flytta budgetbeslutet i Region Skåne till juni, enligt samma modell som gäller i Stockholms [...]

Sony Mobiles varsel

9 mars 2015

1000 anställda varslas från Sony Mobile i Lund. Ett slag mot de anställda och konsulter som förlorar jobb och uppdrag, men också mot hela Skåne. En så stor neddragning [...]

Universitetet lägger om kursen

6 mars 2015

Lunds universitet har det ekonomiskt knapert, trots att det ofta rankas bland de 100 bästa i världen, omsätter 7,7 miljarder kronor, samt har 42 000 studenter och 7 600 [...]

Snedvriden konkurrenskraft

4 mars 2015

Svenska kraftnäts indelning av Sverige i fyra elområden 2011 har missgynnat Skåne. Skåningarna och skånska företag har i avvaktan på att kraftledningen Sydvästlänken [...]

Fritzon vilseleder om kollektivtrafiktaxor

24 februari 2015

I debatten på regionfullmäktige (24/2) pressades regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) hårt från vänster. Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson kritiserar [...]

Fritzon lovar att vilja?

20 februari 2015

”Om Socialdemokraterna i Region Skåne vinner valet öppnar vi nio av de busslinjer som lagts ner de senaste åren.” Det lovade det blivande regionrådet [...]
1 27 28 29 30 31