Värna Skåne

Signaler har effekt

21 oktober 2015

Ekonomirapporterna kommer tätt nu. I Region Skåne har precis månadsuppföljningen efter september presenterats. Tyvärr visar den att det svaga hopp om vändning i [...]

Revisionen är bekymrad

16 oktober 2015

Revisionen har nu (15/10) avlämnat sin bedömning av hur ekonomin i Region Skåne har skötts under årets första åtta månader. Den är klar och tydlig. Oro uttrycks för [...]

Alliansens förslag blev regionstyrelsens

8 oktober 2015

Regionstyrelsen beslöt i dag (8/10) med röstsiffrorna 8-7 att föreslå oförändrad skattesats i Region Skåne under 2016. Därmed föll Styrets (Socialdemokraternas och [...]

Mer till vården utan skattehöjning

7 oktober 2015

Allians för Skåne lade i dag sitt gemensamma budgetförslag med titeln Styr Skåne rätt – för ökad tillväxt och tillgänglighet. Till skillnad från förslaget [...]

101 ledamöter!

29 september 2015

Regionfullmäktige har 149 ledamöter. När regionen bildades förklarades detta framför allt med att man skulle ha representanter från hela Skåne, vilket var ett bra [...]

Större samarbete räddat?

23 september 2015

Öresundssamarbetet hänger på en skör tråd efter alla konflikter om vad som ska komma efter dagens Öresundskomitee. När verkställande utskottet/foretningsutvalget på [...]

Vanstyret regerar Skåne

4 september 2015

Region Skånes ekonomi är i fritt fall. De första signalerna om detta kom redan under senhösten 2014, då kostnadsutvecklingen tog fart. Redan månadsuppföljningen efter [...]
1 22 23 24 25 26 30