Vårda Skåne

Kryh går på för tidigt sommarlov

26 maj 2015

Sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) skulle egentligen ha haft sammanträde den 3 juni – men nu ställs mötet in.  Styrets förklaring? För [...]

Ojämlik friskvård för personalen

20 maj 2015

I september 2010 beslöt regionstyrelsen i Region Skåne att införa ett regiongemensamt friskvårdsbidrag. Samtidigt gavs förvaltningarna i uppdrag att avveckla alla [...]

Brister även under S- och MP-styre

6 maj 2015

I dag (6/5), med mindre än en månad kvar till sommarperioden, har Region Skåne redogjort för hur bemanningen ser ut inom sjukvården. På regionfullmäktige i förra [...]

Sjukhusutredning utan beslut

28 april 2015

Ingrid Lennerwald (S) blev mäkta förgrymmad under dagens sista interpellationsdebatt i regionfullmäktige (28/4). Orsaken var den fråga som Carl Johan Sonesson (M) hade [...]

Håller SUS sin budget för 2015?

28 april 2015

”Kommer SUS att hålla sin budget?” Den frågan ställde Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS till nämndens ordförande Joakim Sandell [...]

200 sjuksköterskor saknas till sommaren

28 april 2015

– Det är nu bara en månad kvar till sommaren, konstaterade Caroline Wessel (M), 2.e vice ordförande i personalnämnden, under frågestunden på regionfullmäktige. Och i [...]
1 29 30 31 32 33 36