Vårda Skåne

Omstrukturering på kort tid

6 december 2017

VÅRDA SKÅNE. Region- och landstingspolitiker över hela landet och över blockgränserna går nu ut och kritiserar genomförandeplanen gällande propositionen ”En ny [...]

Inför medicinsk revision i Region Skåne

4 december 2017

VÅRDA SKÅNE. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit kring misstänkt medvetna felregistreringar av vårdbesök på en vårdcentral i Helsingborg kräver Allians för [...]

Patienternas behov ignoreras av styret

1 december 2017

VÅRDA SKÅNE. Vid regionfullmäktiges sista sammanträde för året avslutade det rödgröna styret, genom stöd av röster från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, [...]

Cancervård utan styrfart

24 november 2017

VÅRDA SKÅNE. – Nu har vi medicinskt icke försvarbara väntetider. Den som har en medelriskcancer som vi normalt ska operera inom sex veckor får nu vänta i fyra [...]

Vad händer med vårdval MMS?

24 november 2017

VÅRDA SKÅNE. Regionfullmäktige beslutade 20 juni 2017 att återremittera ärendet om att gå från vårdval till upphandling för multimodal smärtbehandling, MMS. Det [...]

Stort intresse för personaldrivet sjukhus

31 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Allians för Skåne föreslog i budgetalternativet för 2018 att ett av de skånska sjukhusen ska drivas av personalen istället för politiker. Förslaget har [...]
1 2 3 4 5 31