Vårda Skåne

Personalpolitiken är problemet

16 mars 2018

VÅRDA SKÅNE. Vid tisdagens regionstyrelsesammanträde hanterades, utöver Region Skånes årsredovisning för 2017, bland annat revisionsrapporter om ledtider i [...]

Passivt (s)tyre i Kryh

9 mars 2018

Per Einarsson (KD) VÅRDA SKÅNE. Ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) har meddelat att hon ställer in nästa möte med sjukvårdsnämnd Kryh, ett möte som sedan länge [...]

Regionfullmäktiges motionsbehandling

1 mars 2018

VÅRDA SKÅNE. Vid tisdagens regionfullmäktige fick Kristdemokraterna igenom ett förslag om att möjliggöra kortare väntetider för ögonbottenundersökning för [...]

Akut att rädda Hälsostaden

16 februari 2018

VÅRDA SKÅNE. Socialstyrelsen har presenterat sin granskning av tillgängligheten i hälso- och sjukvården. En del i detta är hur lång genomsnittsväntetiden på landets [...]
1 2 3 4 5 33