Vårda Skåne

Ska vårdvalet av Laro avvecklas?

10 juni 2015

Vårdvalet för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, Laro, infördes i Region Skåne den 1 april 2014. Behandlingen är till för personer som missbrukar [...]
1 27 28 29 30 31 36