Vårda Skåne

Tryggare med fast vårdkontakt

11 september 2015

Det finns ett stort behov av en fast kontaktperson för den som har varit i kontakt med akutpsykiatrin. Detta är en fråga som Allians för Skåne har drivit länge. Efter [...]

C: Inför psykambulanser i Skåne

8 september 2015

  Psykisk ohälsa och psykiska sjukdomstillstånd drabbar brett och de drabbar hårt. Att därför från vårdens sida snabbt, effektivt och med rätt verktyg kunna [...]

Inför journaler på surfplattor

7 september 2015

Centerpartiet i Region Skåne lämnar idag in en motion till regionfullmäktige som föreslår att regionen snarast ska göra journaler tillgängliga vid hembesök. Bild: NEC [...]

Bra med militärt samarbete

1 september 2015

På onsdagens möte med personalnämnden i Region Skåne (2/9) behandlas en motion från Moderaterna om att börja samarbeta med Försvaret om att rekrytera personal. [...]

Sent uppvaknande hos S & MP i Sus-nämnden

17 augusti 2015

Foto: Johan Folin På sammanträdet med sjukvårdsnämnden för SUS i torsdags 13/8 yrkade Anette Mårtensson (MP) följande under ärende 8 om månadsuppföljningen av SUS [...]
1 26 27 28 29 30 36