Vårda Skåne

Ja till motion om äggdonation

12 november 2015

Ofrivillig barnlöshet slår i dag olika beroende på var man bor. I Skåne är ersättningen till äggdonatorer 11 100 kronor, vilket har eliminerat köer och gett fler [...]

Operationsrobot i Kristianstad?

1 november 2015

Centralsjukhuset i Kristianstad. På ett extrainsatt sammanträde i Sjukvårdsnämnd KRYH, som ansvarar för driftsledning av sjukvården i östra Skåne, tog Alliansen [...]

309 miljoner skäl

21 oktober 2015

Revisorerna i Region Skåne har i en förstudie noterat att alltfler uteblir från inbokade besök i den skånska vården. I Sund (Helsingborg, Landskrona och Trelleborg) [...]

Avliva Reepaluutredningen

19 oktober 2015

Vänsterpartiet gick 2014 till val på att stoppa vinster i välfärden. Fast bara privata vinster. Och bara sådana som är kopplade till traditionellt kvinnodominerade [...]

Konkurrensverket rekommenderar

15 oktober 2015

Kostnaderna för hyrläkare i vården har rasat i höjden, både i Skåne och landet i övrigt, rapporterar Ekot med anledning av en rapport från Konkurrensverket. [...]

Åtta månader med växande underskott

14 oktober 2015

När sjukvårdsnämnd Kryh (östra Skåne) träffades i förra veckan var tertialrapporten januari-augusti uppe för beslut. För den som vill få en bild över vad som [...]
1 24 25 26 27 28 35