Vårda Skåne

Stort intresse för personaldrivet sjukhus

31 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Allians för Skåne föreslog i budgetalternativet för 2018 att ett av de skånska sjukhusen ska drivas av personalen istället för politiker. Förslaget har [...]

Privata sjukhus populärt debattämne

27 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Socialdemokraterna i Region Skåne går till koordinerad attack på insändarsidorna i flera av Skånes tidningar. Det som upprör är Alliansens förslag [...]

Vem är garanten för god vård?

26 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Under Alliansregeringen stod kampen mot vårdköer i fokus. Det diskuterades och togs fram verktyg för att vårdsökande snabbare skulle få den vård de [...]

Vården i första rummet

23 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Debatten om Region Skånes budget för år 2018 fortsätter på det pågående regionfullmäktigesammanträdet. Alliansens gemensamma budgetförslag [...]

Fortsatt fritt fall i SUS

23 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Ekonomin i sjukvårdsnämnd SUS är i fortsatt fritt fall och underskottet har nu försämrats med ytterligare 25 miljoner till minus 640 miljoner kronor. [...]

Region Skåne i ljus från norr

17 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Moderaterna i Stockholms läns landsting har tröttnat på den rödgröna regeringens svartmålning av sjukvården i Stockholm. I en ny rapport har man [...]

Pris för Skånes bästa vårdcentraler

16 oktober 2017

VÅRDA SKÅNE. Idag måndag 16 oktober delades priset för Skånes bästa vårdcentraler ut med både stort jubel och diktuppläsning vilket var ett mycket uppskattat [...]
1 2 3 28