Skåneforum

”Lär syriska läkare svenska tidigt”

22 april 2015

Fler än tre miljoner människor befinner sig idag på flykt från krigets Syrien. Förra året kom drygt 30 000 av dem till Sverige. Enligt ett beslut av Migrationsverket [...]

Vårdval ger bättre tillgänglighet  

20 april 2015

85 procent av de svarande skåningarna vill ha fler vårdval. Skåningarna vill själva kunna bestämma hur och när de ska få vård. Region Skåne bedriver ögonsjukvård [...]

Inled samarbete med militären

19 april 2015

Region Skåne har, precis som alla andra sjukvårdshuvudmän i landet, svårt att rekrytera vårdpersonal. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar att det måste [...]

Rödgrön kamp mot valfrihet

15 april 2015

Birgitta Södertun (KD), gruppledare. I förra veckan presenterades Region Skånes årsredovisning för 2014. Det sista året med borgerligt styre (Allians för Skåne styrde [...]
1 43 44 45 46 47 49