Skåneforum

”Ett långsamt farväl”

22 september 2017

DEBATT. Idag tar det rödgröna styret med hjälp av Sverigedemokraterna beslutet att riva upp MMS-vårdvalet i Skåne. MMS står för multimodal smärtbehandling som riktar [...]

Dr Trotz: På spaning efter freden

15 september 2017

SATIR. Demonstrationen började samla sig på Stortorget. De var kanske inte jättemånga, men det var lätt att urskilja några grupper – om inte annat på de skilda [...]

”Bara ett år kvar till va­let”

15 september 2017

DEBATT. I lör­dags, den ni­on­de sep­tem­ber, var det ett år kvar tills svens­ka folket går till val­ur­norna för att välja vil­ka som ska sty­ra Sve­ri­ges [...]

”Regioner ska inte äga flygplan”

15 september 2017

DEBATT. Att äga ambulansflyg kan inte sägas vara en kärnuppgift för en region eller ett landsting. Problemen i det nya kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg pekar på [...]

”Otryggheten växer”

8 september 2017

DEBATT. Många känner av en otrygg samhällsutveckling. Brist på poliser, brist på vårdplatser – grundläggande samhällsfunktioner som inte fungerar som vi medborgare [...]

Dr Trotz: Spelberoende partiet

8 september 2017

SATIR. Jag hoppade in över helgen på en akut stödlinje för spelmissbrukare. Det är kanske inte min specialitet men telefonlinjen handlar mest om att förmedla kontakt [...]

”Sjukvården ska vårda, inte städa”

5 september 2017

DEBATT. Det ekonomiska läget i Region Skåne och den skånska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Årets prognos för hälso- och sjukvården visar på drygt 1,2 [...]
1 2 3 45