Okategoriserade

Lever regeringen upp till väglöftena?

2 februari 2018

VÄRNA SKÅNE. I veckan sammanträdde Region Skånes regionala utvecklingsnämnd och fattade bland annat beslut om hur man vill fördela de statliga pengar som i Skåne [...]

Dialog för ett bättre Skåne

16 augusti 2017

VÅRDA SKÅNE. Ovanligt många regionpolitiker från alliansen kunde i dag ses på Stora Torg i Kristianstad. I alla fall brukar inte så många på en gång uppträda i [...]

Skånsk vård hotas av Reepalus förslag

28 juni 2017

VÅRDA SKÅNE. Stora påfrestningar för den skånska sjukvården, det blir resultatet om Ilmar Reepalus utredning om begränsningar i välfärden vinner gehör. Farhågorna [...]