Johanna Kärrman: ”Nödrop från Skåne!”

KRÖNIKA. Sveriges huvudstad är Stockholm, men Öresunds huvudstad är Köpenhamn. Huvudstaden vi flyr till när pluggångesten blir outhärdlig, där de lagliga nattklubbarna inte stänger när festen precis börjat och där det går att köpa en flaska vad-som-helst fast klockan är efter Bolibompa. Det är i samma stad unga Malmöbor som inte fått in foten på den exkluderande svenska arbetsmarknaden får sitt första jobb. Sedan gränskontrollerna infördes har vi förlorat vår andra lunga.

I dagsläget betalar pendlarna det högsta priset. 40 minuter extra per dag, det blir över 150 bortslösade timmar per år.  I ett första skede ökade bilpendlingen. Nu tröttnar fler och fler, som i stället börjar söka sig till den danska sidan. I takt med att den tillfälliga lösningen börjar framstå som permanent, blir gränskontrollerna mer och mer ett tydligt avståndstagande – en markering från Stockholmscentrerade politiker att Skåne får klara sig utan Köpenhamn. Men för Skåne är Öresundsregionen lika mycket en självklarhet som en nödvändighet. Vill riksdag och regering även i framtiden kunna räkna med oss får de visa att de förstår vad Öresundsregionen är och vad den betyder för oss.

Läget nu är något helt annat än katastrofhösten 2015. Ingen som passerade Malmö Central då kan ha tyckt att det var en välfungerande situation, allas goda viljor till trots, och visst gjorde gränskontrollerna till synes skillnad. Från att en dag varit mer en mottagningscentral än en tågcentral, till att nästa dag återgå till det vardagliga lunket (eller springet, om bussen som vanligt råkat vara lite sen). Men har man redan angett Sverige som sin slutstation, då kommer man naturligtvis att göra allt man kan för att nå hit. Och det är inte svårt – som Lena Sundström i senaste Uppdrag Granskning visade är det bara att lägga sig ner i en bil. Eller helt sonika bli avsläppt innan passkontrollerna och ta sig en promenad in i Malmö i stället.

Det är dags för skaran som bestämmer att inse att gränskontrollerna både är hopplöst ineffektiva och direkt skadliga. Det har funnits tid för att reformera, göra om och göra rätt. Nu är vi mer än trötta. Nödlösningen som var tänkt att skapa ett andrum för Sverige har lett till andnöd i Skåne. Vi kippar efter Öresunds luft – och vi skriker: Öppna bron!

Johanna Kärrman (C)